“Ağlayan Gelinler: Gelenek ve İnançların Dokunduğu Bir Düğün Ritüeli”

Ağlayan Gelinler

Çin’de Gelin Hüngür Hüngür Ağlamak Zorunda !

Düğünler, farklı kültürlerde tipik geleneklerle doludur. Ve Çin’in zengin kültürel yapısı da bunun bir örneğidir.  Tujialar Çin’in 56 resmî etnik grubundan biri ve sekizinci en kalabalık etnik grubudur. Çin’deki düğünlerde, “Ağlayan Gelinler” olarak bilinen bir ritüel, özel bir anlam ve duygusal bir atmosfer yaratır. Bu yazı, “Ağlayan Gelinler” geleneğini inceleyeceği ve bu etkileyici ritüelin kökenlerini, amacını ve modern toplumdaki yerini keşfedeceğiz.

“Ağlayan Gelinler” geleneği, Çin’in bazı bölgeleri özellikle yaygın olan bir ayindir. Tujialarda en yaygın olarak uygulanan düğün öncesi geleneği ağlamaktır. Gelenekte gelin adayı düğünden bir ay önce her gün bir saat kadar ağlar. Ancak bu ağlama, sevinç veya mutsuzluk nedeniyle değildir. Aslında, bu ritüel, gelinin evini terk ederek yeni bir hayata adım atmasının bir ifadesidir. Gelin, ailesini geride bırakırken, ağlayarak, sevdiklerine olan özlemini ve yardımını ifade eder.

Bu geleneğin kökenleri antik zamanlara dayanır. Çin’de evlilik, soylar arasında güçlü bir bağlar ve gelin, evlendiği ailenin bir parçası haline gelir. “Ağlayan Gelinler” ayinini, gelinin bir tür veda anı olarak, ailenin olan sevgisini ve minnettarlığını göstermeyi verir. Bu ayin aynı zamanda, gelin ve aile arasındaki duygusal bağın derinliğini vurgular ve düğün gününün büyüklüğünü artırır.

Gelin ağlamaya bir ay önceden başlar. 30 günün her gecesi 1 saat ağlamak zorundadır. Geline 10. günden sonra annesi de katılıyor. 20. günden itibaren de kız kardeşler, teyzeler, halalar da dahil olur. Bu suretiyle düğün gününe kadar devam ediyor.

Gelinler, ağlamaları daha da etkileyici hale getirmek için bazı geleneksel uygulamalara başvururlar. Örneğin, bazı gelinler ağlamak için adı özel şarkılar veya şiirler hazırlar. Bu şarkılar, aileleri ve arkadaşları üzerinde derin bir duygusal etki yaratır. Gelinler ayrıca gelinliklerinin üzerine mendiller takarlar. Bu mendiller, ağlarken yaşlarını silmeleri için kullanılan ve ailelerine olan sevgi ve saygılarının bir sembolüdür.

Çin’de Gelin hüngür hüngür ağlamak zorunda!

Modern evliliğin, “Ağlayan Gelinler” geleneği hala birçok Çin düğününde yapılmaktadır. Ancak bu ritüel değişikliklere veya yerini yeni geleneklere bırakmıştır. Örneğin, bazı çiftler, ağlama törenlerini daha minimalist bir şekilde uygulayabilirken, bazı gelenekler tamamen tercih edilmeyebilir. Bu değişikliklere rağmen, “Ağlayan Gelinler” geleneği, Çin düğünlerinde hala güçlü bir sembol ve evlilik töreni bir ritüel olarak değerini korumaktadır.

Sonuç olarak, “Ağlayan Gelinler” geleneği, Çin kültürünün zenginliğini ve derin duygusal bağlarını seçen etkileyici bir düğün törenidir. Bu ayin, gelinlerin ailelerine olan sevgi ve minnettarlıklarını ifade etmelerine ve evlerini terk ederek yeni bir hayata geçmelerine sahip oldukları bir anlam katar. Gelenek, kural olarak değişmiştir. Ancak Çin toplumunda hala güçlü bir etkiye sahip olan bir ritüel olarak varlığını sürdürmektedir.

Related Posts