Türklerin ve Akraba Toplulukların Acı Tarihi : ”Unutulmayan Acılar”

Atatürk Araştırma Merkezi

Atatürk Araştırma Merkezi, yoğun bir çaba ve emeğin ürünü olan bu değerli eseri Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan etmiştir. Bu nedenle Makalemizde Okuyucularımıza ve değerli araştırmacılarımıza saygılarımızla editöryal esere değiniyoruz.

Türklerin ve Akraba Toplulukların Acı Yıl Dönümleri (19.Yüzyıldan Günümüze Sürgünler, Katliamlar, Etnik Temizlik Politikaları ve Soykırımlar) adlı editöryal eser, 2023 yılında Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayımlanmıştır. Eser, 19. yüzyıldan günümüze Türkler ve akraba toplulukların yaşadığı sürgünler, katliamlar, etnik temizlik politikaları ve soykırımları konu almaktadır.

Eser, Prof. Dr. Mehmet Hacisalihoğlu tarafından editörlüğünü üstlenilmiştir. Bununla birlikte farklı üniversitelerden 30’un üzerinde akademisyenin makalelerinden oluşmaktadır. Makaleler, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, hukuk ve antropoloji gibi farklı disiplinlerden yaklaşılarak kaleme alınmıştır.

Eser, 19. yüzyılda başlayan ve günümüze kadar devam eden Türkler ve akraba toplulukların yaşadığı acıları gözler önüne sermektedir. Bu acılar, sürgün, katliam, etnik temizlik politikaları ve soykırım gibi farklı şekillerde gerçekleşmiştir.

Eser, Türkler ve akraba toplulukların tarihsel hafızasının ve kimliğinin önemli bir parçasıdır. Bu acıları unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir kaynak niteliğindedir.

Eserin bölümleri

Özetle , üç ana bölümden oluşmaktadır:

  • 1. Bölüm: 19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın Başlarına Kadar Türkler ve Akraba Toplulukların Acı Yıl Dönümleri
  • 2. Bölüm: 20. Yüzyılın İkinci Yarısından Günümüze Türkler ve Akraba Toplulukların Acı Yıl Dönümleri
  • 3. Bölüm: Sonuç

1. Bölüm, Öncesinde 19. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Türkler ve akraba toplulukların yaşadığı acıları ele almaktadır. Bu bölümde, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte başlayan ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar devam eden süreçte yaşanan sürgünler, katliamlar, etnik temizlik politikaları ve soykırımlar incelenmektedir.

2. Bölüm, 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar Türkler ve akraba toplulukların yaşadığı acıları ele almaktadır. Bu bölümde, Sovyetler Birliği’nin dağılması. Ardından yaşanan Çeçen Savaşı, Kırım Tatarlarının Kırım’a dönüşü, Ahıska Türklerinin Türkiye’ye dönüşü gibi olaylar incelenmektedir.

3. Bölüm, eserin sonuç bölümünde, Türkler ve akraba toplulukların yaşadığı acıların tarihsel arka planı ve gelecek nesillere aktarılması gereken önemi değerlendirilmektedir.

Eserin önemi

Eser, Türkler ve akraba toplulukların tarihsel hafızasının ve kimliğinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle bu acıları unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir kaynak niteliğindedir.

Eser, ayrıca Türkler ve akraba toplulukların yaşadığı acıları farklı disiplinlerden yaklaşarak ele almaktadır. Sonuç olarak bu durum, acıları daha derinlemesine anlamamıza ve yorumlamamıza yardımcı olmaktadır.

Eser, Türkler ve akraba toplulukların yaşadığı acıları gözler önüne sermektedir. Bu amaçla bu acıların farkındalığımızı artırmaya ve bu acıları önlemek için mücadele etmeye katkı sağlamaktadır.

Related Posts