Budizm Nedir ? Budizm ile Hinduizm Arasındaki Fark Nedir ?

Budizm

Budizm’in Temel İnançları

Budizm, Siddhartha Gautama’nın öğretilerine dayanan bir din veya felsefedir. MÖ 6. yüzyılda Hindistan’ın kuzeydoğusunda yaşamış olan Gautama, “Buda” olarak da bilinir. Buda, “uyanan” anlamına gelir ve Buda’nın aydınlanmaya ulaştığını ifade eder.

Budizm, acı ve ıstırabın kaynağını ve bunların nasıl ortadan kaldırılabileceğini açıklamaya çalışır. Budizm’e göre, acı ve ıstırap, bireylerin karmaşık bir şekilde birbirine bağlı olan istek ve arzularından kaynaklanır. Bu istek ve arzulardan kurtulmak için, bireyler, Buda’nın öğretilerini takip ederek, farkındalık, meditasyon ve şefkat gibi uygulamaları geliştirmelidir.

Budizm’in temel öğretileri şunlardır:

  • Dört Yüce Gerçek: Acı, acıya neden olan şey, acının ortadan kaldırılması ve acının ortadan kaldırılmasının yolu.
  • Dört Asil Yol: Doğru görüş, doğru niyet, doğru konuşma, doğru davranış, doğru geçim, doğru çaba, doğru dikkat ve doğru farkındalık.
  • Yedi Aşamalı Yol: Doğru algılama, doğru zihinsel yönelim, doğru konuşma, doğru eylem, doğru geçim, doğru çaba, doğru dikkat ve doğru farkındalık.

Budizm, dünyanın en yaygın dinlerinden biridir. Dünya genelinde yaklaşık 500 milyon Budist bulunmaktadır. Budizm, Hindistan, Çin, Japonya, Kore, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Tibet gibi ülkelerde yaygın olarak uygulanmaktadır.

Budizmin Farklı Türleri :

En yaygın Budist okulu Theravada’dır. Theravada, Budizm’in en eski ve en muhafazakar okuludur. Theravada, Buda’nın öğretilerine doğrudan bağlılığı vurgular. Diğer yaygın Budist okulları Mahayana ve Vajrayana’dır. Mahayana, Buda’nın öğretilerini genişleterek, bodhisattva’ların, yani Buda olma yolunda ilerleyen varlıkların öğretilerine odaklanır. Vajrayana, Budist öğretileri daha derin ve daha etkili bir şekilde uygulamaya yardımcı olmak için mantralar, meditasyon teknikleri ve diğer uygulamalara odaklanır.

Budizm, bireylere, hayattaki acı ve ıstıraptan kurtulmanın yollarını sunan bir din veya felsefedir.

Farkındalık, meditasyon ve şefkat gibi uygulamaları geliştirerek, bireylere daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine yardımcı olur.

Budizm ile Hinduizm Arasındaki Fark Nedir ?

Her ikisi de Hindistan’da ortaya çıkan iki önemli dindir. Her iki din de acı ve ıstıraptan kurtulmanın yollarını aramakla ilgilenir, ancak aralarında bazı önemli farklılıklar vardır.

Budizm ; Tanrı inancı

Tanrı’ya inanmaz. Budizm’e göre, Tanrı veya Tanrıça yoktur, sadece karma ve yeniden doğuş döngüsü vardır. Hinduizm ise, çok sayıda Tanrı ve Tanrıça’ya inanır. Hindular, bu Tanrı ve Tanrıçaların, evren ve içindeki her şeyin yaratıcısı ve koruyucusu olduğuna inanır.

Karma ve yeniden doğuş

Budizm ve Hinduizm, her ikisi de karma ve yeniden doğuş kavramına inanır. Karma, kişinin eylemlerinin, düşüncelerin ve niyetlerinin bir sonucu olarak, iyi veya kötü olarak deneyimler. Ardından sonuçları ifade eder. Hinduizm’de, yeniden doğuş, kişinin karması, iyi veya kötü olarak ayırt eder. Ne kadar temizlenmiş olduğuna bağlı olarak, farklı bir bedene veya varlığa doğmasına yol açar. Budizm’de, yeniden doğuş, kişinin karması, iyi veya kötü olarak, ne kadar iyice aydın.

Yaşam amacı

Budizm’e göre, hayatın amacı, acı ve ıstıraptan kurtulmaktır. Bu, kişinin karmasını temizleyerek ve nirvana’ya ulaşarak yapılabilmektedir. Nirvana, acı ve ıstıraptan kurtularak, mükemmel bir bilinç durumudur. Hinduizm’e göre, hayatın amacı, kişinin asıl benliğini, yani ruhunu, gerçekleştirmektir. Bu, kişinin karmasını temizleyerek ve mokşa’ya ulaşarak yapılabilmektedir. Mokşa, karmadan kurtulan, özgür bir bilinç durumudur.

Budizm ve Hinduizm arasında diğer bazı farklılıklar şunlardır:

  • **Budizm, Budist rahipleri ve rahibeleri olan bir kurumsal dindir. Hinduizm, kurumsal bir din değildir ve Hindular, bireysel olarak inançlarını ve uygulamalarını takip etme özgürlüğüne sahiptir.
  • **Budizm, meditasyon ve şefkat gibi pratiklerle ilgilenmektedir. Ancak Hinduizm, yoga, mantra ve puja gibi çeşitli uygulamalarla ilgilenmektedir.
  • **Budizm, Doğu Asya’da daha yaygındır. Hinduizm, Hindistan ve Güneydoğu Asya’da daha yaygındır.

Sonuç olarak, Budizm ve Hinduizm, hem benzerlikleri hem de farklılıkları olan iki önemli dindir. Her iki din de acı ve ıstıraptan kurtulmanın yollarını aramakla ilgilenmektedir. Ancak bunu farklı şekillerde yaparlar.

Related Posts