DÜNYA TARİHİ VE KÜRESELLEŞME

DÜNYA TARİHİ VE KÜRESELLEŞME

Tarih milyonlarca yıl öncesine dayanmaktadır.

İnsanlık tarihi ise MÖ 4000’lere kadar uzanan yazılı tarihten önceki dönemleri de içermektedir.

Ve insanoğlunun varoluşundan günümüze kadar olan zamanı ifade etmektedir.

Bu süreçte insanlar, doğal ve sosyal çevrelerinde birbirleriyle etkileşim halinde olmuş ve kültürler, toplumlar ve uygarlıklar geliştirmişlerdir.

İnsanlık tarihi ise Homo sapiens’in Afrika’da ortaya çıkmasıyla başlamıştır

Bu dönemde insanlar avcı-toplayıcı olarak yaşarken, tarım devrimiyle birlikte de yerleşik hayata geçmişlerdir.

Antik Mısır, Mezopotamya, Hint, Çin, Yunan ve Roma uygarlıkları bu dönemde ortaya çıkmıştır.

İlk insanların avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşadığı düşünülmektedir.

Orta Çağ dönemi ise 5. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar sürmüştür.

Bu dönemde Avrupa’da Hristiyanlık yaygınlaşmış ve feodalite sistemi gelişmiştir.

İslam Dünyasında da Abbasi , Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklar kurulmuştur.

Dünya tarihi boyunca birçok medeniyet ortaya çıkmış ve yok olmuştur.

Bu dönemde Avrupalı kaşifler Amerika’yı keşfetmişlerdir.

Ve 20. yüzyılda I. ve II. Dünya Savaşları yaşanmıştır.

Sanayi Devrimi ile birlikte teknolojik gelişmeler hızlanmış ve modern dünya şekillenmeye başlamıştır.

Dünya tarihinde birçok önemli olay da gerçekleşmiştir.

Buzul Çağı, İmparatorlukların yükselişi ve çöküşü, Büyük keşifler, Sanayi devrimi, Dünya savaşları ve teknolojik gelişmeler yer almıştır.

Küreselleşme süreci hız kazanmıştır.

Ve teknoloji, bilim ve iletişim alanlarında kaydedilmeye de devam etmektedir.

Related Posts