Erzurum Sümerbank Fabrikası , Türkiye’nin beşinci modern tekstil fabrikasıdır

Erzurum Sümerbank Fabrikası

Erzurum Sümerbank Fabrikası, Türkiye’nin ilk kamu iktisadi teşekkülü (KİT) olan Sümerbank’ın Erzurum’da kurulan bir dokuma fabrikasıdır.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, Erzurum Nehri kıyısında hizmete açılmıştır. Ayrıca Erzurum Sümerbank Fabrikası, Türkiye’nin beşinci modern tekstil fabrikasıdır.

1934 yılında temelleri atılan fabrika, 1937 yılında üretime başlamıştır. Bununla birlikte Fabrika, başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nde tekstil üretiminde önemli bir rol oynamıştır.

Fabrika, 1985 yılında kapatılmıştır. Kapanış nedenleri arasında, teknolojinin eskimesi, rekabetin artması ve devlet desteğinin azalması gibi faktörler gösterilmiştir.

Fabrikanın kapatılması, Erzurum’da önemli bir istihdam kaybına yol açtı. Ayrıca, fabrika bölgedeki tekstil sektörünün gelişimine de olumsuz etki yaptı.

Fabrikanın bulunduğu alan, günümüzde atıl durumdadır.

Erzurum Sümerbank Fabrikası Kuruluşu ve Üretimi

Erzurum Sümerbank Fabrikası, 1934 yılında temelleri atılan ve 1937 yılında üretime başlayan bir dokuma fabrikasıydı. Fabrikanın temelleri, Atatürk’ün talimatıyla atılmıştır. Fabrikanın yapımında, dönemin en modern teknolojisi kullanılmıştır.

Fabrika, başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nde tekstil üretiminde önemli bir rol oynadı. Fabrikada, pamuklu ve yünlü dokumalar üretilmiştir. Fabrikanın ürettiği ürünler, Türkiye’nin iç piyasasında ve yurt dışında satılmıştır.

Fabrikanın Kapanış Sebepleri

Fabrika, 2002 yılında kapatılmıştır. Günümüzde, fabrika alanı Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaktadır. Kapanış nedenleri arasında, teknolojinin eskimesi, rekabetin artması ve devlet desteğinin azalması gibi faktörler gösterilmiştir.

Fabrikanın kapatılması, Erzurum’da önemli bir istihdam kaybına yol açtı. Ayrıca, fabrika bölgedeki tekstil sektörünün gelişimine de olumsuz etki yaptı.

Fabrikanın Geleceği

Erzurum Sümerbank Fabrikasının bulunduğu alan, günümüzde atıl durumdadır. Yeniden açılması veya başka bir amaçla kullanılması için çeşitli girişimler olsa da, henüz somut bir sonuç alınamamıştır.

Ancak Fabrikanın yeniden açılması durumunda, bölgedeki istihdam ve ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir