Site icon İnsanlopedi

Alevilik ve Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir ?

Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli, 1209 yılında Horasan’da doğmuş bir Türkmen sufisidir. Özetlersek Anadolu’ya gelerek Aleviliğin temellerini atmıştır. Bunun sonucunda Alevi inancını yaymak için Anadolu’da birçok şehir ve köye gitmiştir. Ek olarak Hacı Bektaş-ı Veli, 1271 yılında Kırşehir’de ölmüştür.

Alevilik, Türkiye’de en yaygın olan İslam mezhebidir. Bir taraftan Türkiye’nin dışında Irak, Suriye, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerde de yaygındır. Bunun yanında Alevilik, Türkiye’nin kültürel ve sosyal yaşamında önemli bir rol oynamaktadır.

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir ?

Aleviliğin kurucusu ve en önemli önderlerinden biridir. Kısaca söyleyecek olursak 1209 yılında Horasan’da doğmuştur. Babası Şeyh Hasan, annesi Fatma Hatun’dur. Çocukluğundan itibaren İslam’ı ve tasavvufu öğrenmeye başlamıştır. 1240 yılında Anadolu’ya gelerek Alevi inancını yaymaya başlamıştır. 1271 yılında Kırşehir’de ölmüştür.

Aleviliğe katkıları çok büyüktür. Bu sebeple Alevi inancının temelini oluşturan öğretileri, günümüzde de Alevilerin yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü Onun öğretileri, Alevilerin sevgi, hoşgörü, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlerini benimsemesini sağlamıştır. Bunun sonucunda Alevi inancı, onun öğretileri sayesinde, Anadolu’da ve dünyada yaygınlaşmıştır.

Aleviliğe katkıları

Alevi inancını anlatmak için kullandığı yöntemler şunlardır:

Bilinen eserleri şunlardır:

Exit mobile version