Hristiyanlığın ve İslam’ın ortak hikayesi Yedi Uyuyanlar

Yedi Uyurlar Mağarası, İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan bir mağaradır. Efes Antik Kenti’nin yakınlarında, Panayır Dağı eteklerinde yer almaktadır. Mağara, Hristiyan ve Müslümanlarca kutsal bir yer olarak kabul edilmektedir.

Mağaranın etrafında bir efsane vardır. Özetle Bu efsaneye göre, MS 250 yılı civarında İmparator Decius zamanında yaşayan yedi Hıristiyan genç, putperestlik baskılarından kaçarak mağaraya sığınmıştır. Tanrının emriyle derin bir uykuya dalmışlardır. 300 yıl sonra uyandıklarında, şehir tamamen değişmiş ve putperestlik ortadan kalkmıştı.

Mağara, 1927-1928 yılları arasında yapılan bir kazıda ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Kazıda, 5. ve 6. yüzyıla ait mezarlar bulunmuştur.

Mağara, Hristiyan ve Müslümanlar tarafından hac yeri olarak ziyaret edilmektedir. Aynı zamanda Mağaranın girişinde bir kilise ve bir cami bulunmaktadır.

Mağara, 300 metrekare büyüklüğünde ve 10 metre yüksekliğindedir. Mağaranın içinde 3 tünel mevcuttur.

Mağaraya 15-20 merdivenle inilmektedir.

Yedi Uyurlar Mağarası’nın hikayesi

Hristiyanlık ve İslam’da ortak bir efsanedir. Özetle Efsaneye göre, MS 250 yılı civarında İmparator Decius zamanında yaşayan yedi Hıristiyan genç, putperestlik baskılarından kaçarak mağaraya sığınmıştır. Tanrının emriyle derin bir uykuya dalmışlardır. 300 yıl sonra uyandıklarında, şehir tamamen değişmiş ve putperestlik ortadan kalkmıştı.

Efsaneye göre, yedi genç, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernus, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş adındaydı. Bu gençler, Allah’a inanan ve putperestlik baskılarına karşı çıkan dindar kişilerdi. İmparator Decius, putperestliği yaymak için büyük baskılar yapıyordu. Bu baskılardan kaçan yedi genç, mağaraya sığınmıştır.

Tanrı, bu gençlerin imanını ve cesaretini takdir etti. Gençlere, mağarada 300 yıl süreyle derin bir uyku verme kararı aldı. Bu süre boyunca, şehirde putperestlik ortadan kalkacak ve tek tanrıya inananlar çoğalacaktı.

300 yıl sonra, bir çoban mağaraya geldi. Mağaranın kapısında yedi genç ve bir köpeğin uyuduğunu gördü. Gençlere seslendiğinde, onlar uyanmıştır. Gençler, mağarada 300 yıl uyuduklarını öğrendiler.

Gençler, şehirde büyük bir değişim olduğunu gördüler. Putperestlik ortadan kalkmıştı ve tek tanrıya inananlar çoğalmıştı. Gençler, insanlara Allah’ın yolunu gösterdiler ve onları tek tanrıya inanmaya davet ettiler.

Yedi Uyurlar Mağarası, Hristiyanlık ve İslam’da önemli bir yere sahiptir. Bu mağara, inanç ve cesaretin bir sembolü olarak kabul edilmiştir.

Mağaranın gerçekte nerede olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Bazı kaynaklara göre, mağara İzmir’in Selçuk ilçesindedir. Diğer kaynaklara göre ise, mağara Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindedir.

Mağara, Hristiyan ve Müslümanlar tarafından hac yeri olarak ziyaret edilmektedir. Mağaranın girişinde bir kilise ve bir cami bulunmaktadır.

Related Posts