KÜRESEL GÖÇ PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE

KÜRESEL GÖÇ

Türkiye, küresel sorunlar ve enerji kaynaklarına etkisi bakımından önemli bir konuma sahip bir ülkedir.

Dünya nüfusunun %1′ in den fazlasına ev sahipliği yapmaktadır ve Açıkcası jeopolitik açıdan da önemli bir konumu bulunmaktadır.

Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Türkiye, bunun yanı sıra Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki ticaret yolları ve enerji hatlarının birleştiği bölgede yer almaktadır.

Küresel Göçün Ekonomik ve Sosyal Etkileri:

Son yıllarda küresel göç sorunu dünya genelinde artış gösteriyor.

Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelerde yaşanan iç savaş ve yoksulluk göçmen sayısını arttırmıştır.

Ve doğruyu söylemek gerekirse Türkiye de bu durumdan etkilenen ülkeler arasında başlarda yer alıyor.

Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun bir şekilde göçmenlere yardım etmek için çeşitli politikalar uygulamıştır.

Başlıca eylemlerin başında 2013 yılında yürürlüğe giren Geçici Koruma Kanunu gelmektedir.

2013 GEÇİCİ KORUMA KANUNU

2013 yılında Türkiye’de Suriyeli sığınmacılar için uygulanmaya başlayan hukuki düzenlemedir.

Bu kanun, Suriyelilerin yaşama, çalışma ,sağlık ve eğitim alma haklarına olanak sağlamaktadır.

Ve altı ayda bir yenilenmektedir.

Küresel Göçmenlik Artışı ve Türkiye’ye etkileri

Uluslararası göçe trafiğine göre daha fazla sayı da muhacir Türkiye’ye gelmektedir.

Türkiye, bu durumu daha iyi anlamak ve önlem almak için Avrupa Birliği göçmenlik yasalarını yakından izlemektedir.

Sığınmacıların iş piyasasına entegrasyonu da önemli bir sorun oluşturmaktadır.

Tüm bu zorluklara rağmen Türkiye, göçmenlere kapılarını açık tutmaya halen devam etmektedir.

Ülkede yaşayan sığınmacıların sayısı yaklaşık 4 milyonu aşmıştır.

Olumlu etkiler arasında, işgücüne katılmaları, ülkedeki üretimin ve ihracatın arttırılması sayılabilmektedir.

Olumsuz etkiler arasında ise, göçmenlerin ülkedeki işgücünün niteliğini ,kalitesini düşürmesi başta gelmektedir.

Ülke ekonomisinin zayıflaması, üretimin azalması ve ihracatın düşmesi de en önemli olumsuz sonuçlardan biridir.

Ve tüm ayrıntıları ile Küresel Göç ‘ü ele alacak olursak Türkiye üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır.

Bu yüzden olumsuz etkilerin gelecekte devam etmemesi ve sonucunda artmaması için ek önlemler alınmalıdır.

Related Posts