Fransız Gazetesi La Bougie du Sapeur:

La Bougie du Sapeur

Fransız Aydınlanmasının Bir Sembolüdür

Fransız Gazetesi La Bougie du Sapeur 1750 yılında kurulan ve 1791 yılına kadar yayınlanan bir gazetedir. Gazetenin kurucusu ve ilk editörü Nicolas Bergier’dir. Gazete Aydınlanma döneminin bir sembolü olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucunda Fransız Devrimi’ne giden süreçte önemli bir rol oynamıştır.

Gazetenin adı, Fransız ordusunda kullanılan bir tür el fenerine atıfta bulunmaktadır. El feneri, karanlık ve tehlikeli ortamlarda askerlere yol göstermek için kullanılmaktadır. Aynı şekilde, Aydınlanma döneminin karanlık ve tehlikeli ortamlarında insanlara yol göstermek için kullanılmıştır.

Gazete, Devrimi’nin fikirlerini yaymak için önemli bir araç olmuştur. Özellikle Gazetede, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar savunulmuştur.

Gazete Fransız Devrimi’nin başarısında önemli bir rol oynamıştır. Gazete, Fransız halkını devrim için bilinçlendirmiş ve onları cesaretlendirmiştir. La Bougie du Sapeur gazetesi, Fransız Devrimi’nin bir sembolü olarak kabul edilmektedir. Ve Fransız tarihinin önemli bir parçasıdır.

Fransa‘da Aydınlanmanın bir sembolüdür. Gazete, Aydınlanma döneminin karanlık ve tehlikeli ortamlarında insanlara yol göstermek için kullanılmıştır. Gazetede, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar savunulmuştur. Ayrıca, Fransız hükümetinin baskı ve zulmüne karşı eleştiriler yöneltmiştir.

29 Şubat Neden 4 Yılda Bir Olur?

Dünya’nın yörünge süresi yaklaşık 365,25 gündür. Bu nedenle, bir yıl tam olarak 365 gün değil, 365,25 gündür. Bu küçük farkı telafi etmek için, her dört yılda bir bir gün eklenir. Bu gün, Şubat ayına eklenir ve Şubat ayı 29 gün sürer. Diğer yıllarda Şubat ayı 28 gün sürer.

Artık yıllar, 4 ile kalansız bölünebilen ancak 100 ile kalansız bölünemeyen ya da 400 ile kalansız bölünebilen yıllar olarak tanımlanır. Örneğin, 2000, 400 ile kalansız bölünebildiği için artık bir yıldır. 1900, 4 ile kalansız bölünebildiği ancak 100 ile kalansız bölünemediği için artık bir yıl değildir.

Artık yıllar, takvimin mevsimlerle uyumlu kalmasına yardımcı olur. Eğer ki takvimde artık yıllar olmasaydı, mevsimler her yıl yaklaşık 1 gün kaydırılacaktı. Bu, sonunda mevsimlerin takvimde göründüğü zamanla gerçek mevsimlerin uyuşmamasına yol açacaktı.

Artık yıllar, takvimin doğru olmasını ve mevsimlerin doğru zamanda gerçekleşmesini sağlamanın bir yoludur.

Related Posts