“Mardin Süryanilerinin Avrupa’ya Göç Etme Nedenleri”

Mardin Süryanileri Neden Avrupa'ya göç etmiştir

Mardin Süryanileri Neden Avrupa’ya göç etmiştir ?

Mardin Süryanileri, Süryani Ortodoks Kilisesi’ne mensup, Mardin şehrinde yaşayan bir Hristiyan topluluğudur. Tarih boyunca bu bölgede varlıklarını sürdüren Süryaniler, son yüzyıllarda birçok zorluğa ve göçe tanık olmuşlardır. Bu makalede, Mardin Süryanilerinin Avrupa’ya göç etme nedenlerini ele alacağım.

Mardin, tarihi ve kültürel dokusuyla pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir şehirdir. Ancak, son yüzyılda bölgedeki siyasi, ekonomik ve sosyal değişimler, Süryani topluluğunu etkilemiş ve göçe zorlamıştır.

Mardin Süryanileri Neden Avrupa’ya göç etmiştir ?

İşte Mardin Süryanilerinin Avrupa’ya göç etme nedenlerinden bazıları:

Etnik ve Dinsel Baskılar:

Mardin Süryanileri, ortaya çıkan etnik ve dinsel baskılara maruz kalmışlardır. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan mezalimler, Süryani topluluğunun hedef alınmasına ve kırıma uğramasına yol açmıştır. Bu baskılar, Süryanilerin yaşam güvenliğinin tehlikeye girmesine ve topraklarını terk etmeye zorlanmasına neden olmuştur.

İstikrarsızlık ve Güvenlik Sorunları:

Bölgedeki siyasi ve güvenlik sorunları, Süryanilerin yaşam kalitesini etkilemiştir. Özellikle 1980’lerden itibaren artan PKK terörü ve devletle çatışmalar, Mardin başta olmak üzere bölgedeki Süryani topluluğunu olumsuz etkilemiştir. İstikrarsızlık ve güvenlik endişeleri, Süryanilerin geleceğe dair umutlarını yitirmelerine ve daha güvenli bir yaşam arayışıyla Avrupa’ya göç etmelerine sebep olmuştur.

İstihdam ve Ekonomik Fırsatlar:

Mardin Süryanileri, bölgedeki ekonomik zorluklar ve sınırlı istihdam olanaklarıyla karşılaşmışlardır. Tarıma dayalı ekonomi, modern şehir yaşamına uyum sağlamada sınırlamalar getirmiştir. Bu durum, genç nüfusun iş bulma beklentilerini kısıtlamış ve geleceklerini şekillendirme konusunda kısıtlamalar getirmiştir. Bu nedenle, daha iyi ekonomik fırsatlar vaat eden Avrupa ülkelerine göç etme düşüncesi, Mardin Süryanileri arasında yaygınlaşmıştır.

Aile Birleşimi ve Göç Hikayeleri:

Birçok Mardin Süryanisi , aile üyelerinin ülkelerine daha önce göç etmiş olmasından dolayı aile birleşimi amacıyla Avrupa’ya gitmeyi tercih etmiştir. Bu, aile bağlarını güçlendirmek ve daha iyi sosyal ve ekonomik koşullara sahip olma arzusunu yansıtmaktadır. Ayrıca, Avrupa’da hali hazırda bir Süryani diasporası var olduğu için entegrasyon ve sosyal destek açısından daha rahat bir ortam sunmaktadır.

Mardin Süryanileri Neden Avrupa’ya göç etmiştir ?Sonuç olarak,

Mardin Süryanilerinin Avrupa’ya göç etme nedenleri karmaşık ve çeşitlidir. Etnik ve dinsel baskılar, güvenlik sorunları, ekonomik fırsatlar arayışı, kültürel ve dilsel kaygılar başta yer alır. Ve aile birleşimi gibi faktörler, bu göç hareketini şekillendiren önemli etkenlerdir. Mardin Süryanileri, barış, güvenlik ve daha iyi yaşam koşulları arayışıyla Avrupa ülkelerine göç etmiş ve yeni bir hayata başlamışlardır. Ancak, bu göçün beraberinde getirdiği zorluklar ve adaptasyon süreci de göz ardı edilmemelidir.

Related Posts