NAZARLIKLAR, NAZAR BONCUĞU ,NAZAR BONCUKLU

Nazarlık

Nazarlık veya nazar boncuğu olarak da bilinen nazar boncuğu, kötü bakışlardan koruyan bir tür tılsımdır. Boncuğun kökeni Orta Doğu’ya kadar uzanmaktadır ve günümüzde Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nazar boncuğu genellikle mavi camdan yapılmaktadır. Ve üzerinde bir göz figürü bulunmaktadır. Nazar boncuğunun mavi rengi, kötü bakışları nötralize etme gücüne sahip olduğuna inanılan mavi gökyüzü ve denizin rengini temsil eder. Göz figürü ise kötü bakışları yakalayan ve emen bir güç olarak görülmektedir.

Nazar boncuğu, genellikle bebeklerin ve çocukların boyunlarına takılmaktadır. Nazar boncuğunun bebekleri ve çocukları kötü bakışlardan koruduğuna inanılmaktadır. Boncuk, aynı zamanda evlerde, işyerlerinde ve araçlarda da kullanılmaktadır.

Nazar boncuğu, sadece bir tılsım değildir. Aynı zamanda bir kültürel simgedir. Nazar boncuğu, Akdeniz kültürlerinin ortak bir değeridir ve bu kültürlerin birliği ve beraberliğini temsil eder.

Nazarlık, Türk topraklarında ve diğer bazı Orta Doğu ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bir süs eşyasıdır.

Bu eşya, genellikle göz şeklinde kullanmak bir boncuk veya takıdır.

Ve kötü enerjiyi veya nazarı uzaklaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Nazarlık, kökenleri çok eski dönemlere dayanan bir koruma tılsımıdır.

Bu amuletin kullanımı, Türk halk inancıyla birlikte sürer ve çeşitli mitolojik ve dini inançlardan kaynaklanır.

Göz motifinin nazarlıklarda kullanımının nedeni, gözün nazardan koruyucu bir etkiye sahip olmasına inanılmasıdır.

Kötü bakışların veya kıskançlık enerjilerinin insanlara veya eşyalara zarar vermesini önlemek için kullanılmaktadır.

Nazarlık, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Mısır, İran, Irak, İsrail ve diğer bazı Orta Doğu ülkeleri de yaygın olarak bulunmaktadır.

El yapımı boncuklardan veya doğal taşlardan oluşmaktadır.

Related Posts