Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku: Türk Milletinin Bağımsızlık Mücadelesi

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK NUTUK

NUTUK, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan bir eserdir.

Özetlersek Kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatan bir nutuk olarak biliniyor.

Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927 günleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı metindir.

Bununla birlikte Türk devrimlerini, ulusal bağımsızlığın yayılması konuşmasının yazılı metnidir.

Bunun sonucunda Türkiye’nin tarihinde önemli bir yere sahiptir .

Genel olarak Türk devrimlerinin fikri temellerini, geçmişteki mücadelelerini, Ulusal Kurtuluş Savaşını ve Cumhuriyet’in İlanını anlatır.

Kitap, Atatürk’ün vizyonunu, hedeflerini ve isteklerini ayrıntılı bir şekilde aktarmaktadır.

Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde zaferlerini, ulusal kurtuluş mücadelesini anlatıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin topluluğunu anlatarak okuyucularına tarih bilgisi ve milli bilinç kazandırmayı hedefliyor.

Atatürk’ün beklediği ve Cumhuriyet’in değerlerini anlamak için önemli bir kaynaktır.

Türkiye’de koleksiyonları ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda Atatürk’ün eserleri arasında yer alır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku: Bir Milletin Kurtuluşu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan bir eserdir. 1927 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 15-20 Ekim tarihleri arasında 5 gün 4 saat süreyle okunmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık dönemini, savaşın başlangıcını, savaşın seyrini ve sonuçlarını anlatır. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli belgelerinden biridir.

Nutuk, 6 bölümden oluşur:

  1. Birinci Bölüm: Birinci Dünya Savaşı’nın Sonları ve Mondros Mütarekesi
  2. İkinci Bölüm: Mütareke Dönemi
  3. Üçüncü Bölüm: İtilaf Devletlerinin İşgalleri
  4. Dördüncü Bölüm: Milli Mücadele’nin Başlaması
  5. Beşinci Bölüm: Milli Mücadele’nin Gelişimi
  6. Altıncı Bölüm: Milli Mücadele’nin Sonuçları

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli belgelerinden biridir. Bu nedenle, Nutuk, Türk milletinin tarih boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen bağımsızlığını kazanmasının ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasının hikayesidir.

Nutuk, ilk kez 1927 yılında Türk Tayyare Cemiyeti tarafından basılmıştır. Bu baskı 2 cilt halindedir. Nutuk, daha sonra birçok kez basılmıştır. Bugüne kadar Nutuk’un 100’den fazla baskısı yapılmıştır. Nutuk, Türkçe dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince, Japonca ve Arapça gibi birçok dile çevrilmiştir.

Okuyucu tarafından genellikle olumlu yorumlar almaktadır. Nutuk, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli belgelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Nutuk, Türk milletinin tarih boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen bağımsızlığını kazanmasının ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasının hikayesini anlatmaktadır.

Related Posts