Semah

Semah, Alevilik’te önemli bir ibadet biçimidir. Müzik eşliğinde dönerek yapılan bir danstır ve Alevilerin Tanrı ile birleşmelerini sağlar. Alevilerin inançlarının ve değerlerinin bir ifadesidir ve Alevi kültürünün önemli bir parçasıdır.

Alevilerin Tanrı ile birleşmelerini sağlayan bir yoldur. Semah dönerek, Alevilerin kendilerini ve dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Alevilerin sevgi, hoşgörü ve eşitlik gibi değerlerini de güçlendirir.

Semah, Alevilerin kimliklerini ve kültürlerini ifade eden bir yoldur. Alevilerin bir araya gelip kutlama yapmalarını sağlar ve Alevilerin dayanışmasını güçlendirir.

Semah, 3 bölümden oluşur:

  • Ağırlama: Semahın ilk bölümüdür. Semazenler, bu bölümde müzik eşliğinde selam verirler ve semahın başlamasını duyururlar.
  • Yürütme: Semahın ikinci bölümüdür. Semazenler, bu bölümde saat yönünde dönerler ve her dönüşlerinde bir adım daha atarlar.
  • Yeldirme: Semahın üçüncü bölümüdür. Semazenler, bu bölümde en hızlı ve en heyecanlı şekilde dönerler.

Dede örneğin şöyle bir dua okur:

“Bismişah… Semahlar saf ola, dertler def ola, Hak Muhammed-Ali muradımızı vere, varlığımıza birliğimize, bir olmamıza merhaba!”

Simgesel Anlamlar

Alevilikte bir elin avuç içinin göğe çevrili iken diğer elin avuç içinin yere baktığı hareket, “Hak’tan geldik, Hak’a gideceğiz” anlamına gelir. Bu hareket, Alevilerin Tanrı’ya olan inançlarını ve Tanrı’dan geldiklerine ve Tanrı’ya döneceklerine olan inançlarını ifade eder.

İki elin avuç içi göğe baktığı zaman “Tanrı’dan geldik” ve ellerin ters çevrilerek avuç içlerinin yere baktığı zaman “Tanrı’ya döneceğiz” anlamına geldiği de söylenir.

Ayrıca, bu hareketin iki elin avuç içi göğe baktığı zaman “Tanrı’dan geldik” ve ellerin göğse doğru çekilerek kalp üzerinde birleştirildiği zaman Hak, ben Âdem yani Tanrı bendedir ya da Tanrı insandadır şeklinde yorumlanmaktadır.

Alevi inancında kırmızı ve yeşil renklerin önemli bir yeri vardır.


Kırmızı renk, Hz. Ali’yi ve onun mücadelesini temsil eder. Bunun yanında Yeşil renk ise Hz. Muhammed’i ve onun mesajını temsil eder.

Aleviler, semah dönerken genellikle kırmızı ve yeşil renkli kıyafetler giyerler. Bu renkler, Alevilerin inançlarının ve değerlerinin bir ifadesidir.

Alevilikte kırmızı renk, aşkın, şehvetin, cesaretin ve savaşın rengini temsil eder. Hz. Ali, Alevilerin inancında aşkın, şehvetin ve cesaretin sembolüdür. Hz. Ali, İslam’ın ilk yıllarında, İslam’ı yaymak için savaşmış ve bu savaşlarda şehit olmuştur. Aleviler, Hz. Ali’yi, İslam’ın en büyük şehidi olarak görürler.

Related Posts