Türkiye’nin İlk Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) Sümerbank

Sümerbank tesisleri

Sümerbank tesisleri , Türkiye’nin ilk kamu iktisadi teşekkülü (KİT) olarak 11 Temmuz 1933 tarihinde kurulmuştur. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Sümerbank’ın kuruluş amacı, Türkiye’nin sanayileşmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla, devlet eliyle sanayi tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek ve özel sektöre destek olmak gibi görevler üstlenmiştir.

Ayrıca Sümerbank, kuruluşundan itibaren tekstil sektöründe önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’nin ilk modern tekstil fabrikalarını kuran Sümerbank, bu alandaki üretimin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Sümerbank, zaman içinde diğer sektörlere de yatırım yapmıştır. Özellikle Demir-çelik, çimento, kâğıt, kimya, deri ve ayakkabı gibi sektörlerde de önemli tesisler kurmuştur.

Sümerbank, 1980’li yıllardan itibaren özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar arasında yer almıştır. 1995 yılında Hayyam Garipoğlu tarafından satın alınan Sümerbank, 1999 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştur. 2001 yılında ise OYAK tarafından satın alınmıştır.

Sümerbank, 2002 yılında faaliyetlerini sonlandırmıştır. Ancak Sümerbank’ın bünyesindeki tekstil işletmeleri, Sümer Holding A.Ş. çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Sümerbank, Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir rol oynamış bir kurumdur. Aynı zamanda Kuruluşundan itibaren Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde sanayi tesisleri kurarak, istihdam yaratmış ve ülke ekonomisine katkı sağlamıştır.

Sümerbank’ın kuruluş amacı ve faaliyetleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Türkiye’nin sanayileşmesine katkı sağlamak
 • Devlet eliyle sanayi tesisleri kurmak
 • Bu tesisleri işletmek
 • Özel sektöre destek olmak
 • Tekstil sektöründe önemli bir rol oynamak
 • Diğer sektörlere de yatırım yapmak
 • 1980’li yıllardan itibaren özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar arasında yer almak
 • 1995 yılında Hayyam Garipoğlu tarafından satın alınan Sümerbank, 1999 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştur. Sonra 2001 yılında ise OYAK tarafından satın alınmıştır.
 • 2002 yılında faaliyetlerini sonlandırmıştır.

Sümerbank tesisleri, Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde kurulmuştur. İlk Sümerbank tesisi, 1935 yılında Kayseri’de açılmıştır. Bunun sonucunda Bu tesis, Türkiye’nin ilk modern tekstil fabrikası olarak kabul edilir.

Sümerbank tesislerinin kurulduğu başlıca şehirler şunlardır:

 • Kayseri
 • Nazilli
 • İzmir
 • Bursa
 • Adapazarı
 • Erzurum
 • Sivas
 • Gaziantep
 • Samsun

Tesislerinin kurulduğu bazı önemli yerler şunlardır:

 • Kayseri Bez Fabrikası (1935)
 • Nazilli Basma Fabrikası (1937)
 • İzmir Sümerbank Fabrikası (1942)
 • Bursa Sümerbank Fabrikası (1944)
 • Adapazarı Sümerbank Fabrikası (1945)
 • Erzurum Sümerbank Fabrikası (1946)
 • Sivas Sümerbank Fabrikası (1947)
 • Gaziantep Sümerbank Fabrikası (1948)
 • Samsun Sümerbank Fabrikası (1950)

Related Posts