Teknelerde atık su arıtma sistemleri ve çevresel etkileri

Teknelerde atık su arıtma sistemleri

Teknelerde atık su arıtma sistemleri, deniz ortamını kirletmemek için tasarlanmıştır. Bu sebeple bu sistemler, tuvaletlerden gelen atık suyu arıtarak, denize zararsız hale getirir.

Teknelerde atık su arıtma sistemleri yaygın teknolojiler şunlardır:

Kimyasal arıtma: Bu sistemler, atık suyu klor veya başka kimyasallar kullanarak dezenfekte eder.
Biyolojik arıtma: Bu bağlamda bu sistemler, atık suyu bakteriler kullanarak arıtır.
Membran arıtma: Bu sistemler, atık suyu mikroskobik filtreler kullanarak arıtır.
Atık su arıtma sistemleri, teknelerin büyüklüğüne ve kullanım amacına göre değişmektedir. Küçük teknelerde, basit kimyasal arıtma sistemleri kullanılırken, büyük teknelerde daha karmaşık biyolojik veya membran arıtma sistemleri kullanılmaktadır.

Teknelerde atık su arıtma sistemleri, deniz ortamını kirletmemek için önemli bir role sahiptir. Çünkü bu sistemler, teknelerden gelen atık suyu arıtarak, denizdeki canlılara ve ekosisteme zarar vermeden denize geri gönderir.

Atık su arıtma sistemleri, teknelerin çevre dostu olmasını sağlar. Bu sistemler, teknelerden gelen atık suyu arıtarak, deniz ortamını kirletmez ve deniz canlılarının yaşamını tehdit etmez.

Tekne atığı nereye boşaltılmalıdır ?

Tekne atığı açıklamak gerekirse teknelerin atık suları, yağları ve katı atıklarıdır. Başta olmak üzere bu atıklar, deniz ortamına zarar verebileceği için, özel olarak tasarlanmış tesislerde bertaraf edilmektedir.

Örneğin Tekne atıklarının bertaraf edilmesi için, aşağıdaki tesisler kullanılmaktadır:

Atık su arıtma tesisleri: Bu tesisler, teknelerden gelen atık suları arıtarak, denize zararsız hale getirir.
Yağ arıtma tesisleri: Bu tesisler, teknelerden gelen yağları arıtarak, yeniden kullanılır hale getirir.
Katı atık bertaraf tesisleri: Bu tesisler, teknelerden gelen katı atıkları yakarak veya toprağa gömerek bertaraf eder.
Tekne atıklarının bertaraf edilmesi için, aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

Atık sular, sadece atık su arıtma tesislerine boşaltılmalıdır.
Yağlar, sadece yağ arıtma tesislerine boşaltılmalıdır.
Katı atıklar, sadece katı atık bertaraf tesislerine götürülmelidir.
Atık sular, yağlar ve katı atıklar, denize, karaya veya kanalizasyona boşaltılamaz.
Tekne atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesi, deniz ortamının korunması için önemlidir.

Teknelerin atık sularını denize boşaltması yasal mıdır

Hayır, tekneler atık sularını denize boşaltamaz. Bu, deniz kirliliğine yol açtığı için yasa dışıdır. Teknelerin atık sularını boşaltması için, atık su arıtma tesisleri gibi özel tesisler kullanılmalıdır.

Deniz kirliliği, deniz ekosistemine ve deniz canlılarına zarar verebilir. Deniz kirliliğinin neden olduğu bazı sorunlar şunlardır:

Denizde ki canlılarının ölmesi
Deniz ekosisteminin bozulması
Su kalitesinin düşmesi
İnsan sağlığının bozulması
Deniz kirliliği, insan faaliyetlerinin bir sonucudur. Deniz kirliliğini önlemek için, teknelerin atık sularını denize boşaltmaması, denizlere petrol dökmemesi ve denizlere katı atık atmaması gibi önlemler alınmalıdır.

Bu konuda nasıl bir önlem alınmalıdır ?

Teknelerin atık sularını denize boşaltması, deniz kirliliğine yol açtığı için yasa dışıdır. Bu nedenle, teknelerin atık sularını denize boşaltmasını önlemek için, aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

Teknelerde atık su arıtma sistemleri kurulmalıdır.
Atık sularını denize boşaltmasını engelleyen denetimler yapılmalıdır.
Tekne sahiplerine atık su arıtma sistemleri hakkında eğitim verilmelidir.
Tekne sahiplerine atık su arıtma sistemleri için teşvikler verilmelidir.
Deniz kirliliğini önlemek için, teknelerin atık sularını denize boşaltmasının yanı sıra, denizlere petrol dökmemesi ve denizlere katı atık atmaması gibi önlemler de alınmalıdır. Bu önlemler, deniz kirliliğini azaltarak, deniz ekosistemini ve deniz canlılarını korumaya yardımcı olacaktır.

Deniz kirliliğini önlemek için, bireysel olarak da bazı önlemler alınabilir. Bu önlemler, şunlardır:

Denize çöp atmamak
Denizde yüzerken ve dalış yaparken, deniz ekosistemine zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak
Deniz kirliliği konusunda farkındalık yaratmak ve çevreyi korumak için çalışmak

https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi

Related Posts