Dünyanın en eski bilinen kitaplarından “Gılgamış Destanı”

Gılgamış Destanı

Gılgamış Destanı, Mezopotamya’da yazılmış olan ve tarihi olarak M.Ö. 2100 ila 2000 yılları arasına tarihlenen bir destan olarak kabul edilir. Bu destan, antik Sümer uygarlığına ait bir öyküyü anlatır.

🌟 “Sümerler: Uygarlığın Beşiği ve Tarihin Kökleri” 🏛️🌍📚

Sümerler, tarih boyunca iz bırakmış ve birçok modern uygarlığın temellerini atmış antik medeniyettir. Yakındoğu’nun Mezopotamya bölgesinde M.Ö. 4. ve 3. binyıllarda hüküm süren bir medeniyettir. Onlar, tarım tekniklerindeki ilerlemeleri, şehir hayatının oluşumu, yazı sistemlerinin geliştirilmesi gibi birçok alanı etkilemişlerdir.

Sümerlerin lisanı olan ve dünyanın en eski yazılı dili olan çivi yazısı mevcuttur. Ayrıca Sümerler ticaret ağları, zanaatları ve mimari miras gibi konularda da zengindir. Sümerlerin inanç sistemleri, tanrıları ve mitolojileri de fazladır. Zigguratlar ve tapınaklar gibi dini yapılar, Sümer kültürünün önemli bir parçasıdır. Sümerlerin hukuk sistemi, matematik ve astronomi gibi disiplinlerinde de ilerlemeleri de mevcuttur. Bunlar, sadece Sümerlerin medeniyetinin zenginliğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda modern dünyaya kalıt bırakan önemli buluşlardır. Sonuç olarak, Sümerler, medeniyetin doğuşunu temsil eden önemli aktörlerdir .Ve bugün hala izlerini modern dünyada hissedebiliriz. 🌍📖🏛️

Gılgamış Destanı’nın konusu

Gılgamış adlı bir kahramanın maceralarını ve arayışlarını anlatır. Özetlersek Hikaye, Uruk şehrinin hükümdarı olan Gılgamış’ın, ölülükle yaşayan insanlar hakkında endişeleriyle başlar. Gılgamış, ölümsüzlük arayışına girmiştir. Ve bunun sonucunda bu yolculuk sırasında krallığından ayrılmıştır.

Gılgamış, Karanlık Dağlar’dan geçerek büyülü bir ormana ulaşır ve burada Scorpion-Hum kutuplaşmasının yaşandığı bir savaşa tanık olur. Destanın devamında, Gılgamış göğe çıkan bir dağa tırmanarak burada cennetin büyülü bahçesine erişmiştir. Ancak bu bahçede ölüm ve yaşlılıkla ilgili yanıtsız sorularını cevapsız bırakır.

Gılgamış, yolculuğunun sonunda Uruk’a geri dönmüş ve orada yaşlanmış bir adam olduğunu fark etmiştir. Ancak geleneklerine ve krallık görevlerine bağlılığını yeniden keşfeder ve kendi ölümsüzlüğünü kitaplar, tapınaklar ve yapılar yoluyla temsil etmeye karar verir.

Gılgamış Destanı, insanlık tarihinde kaydedilen en eski destanlardan biri olarak büyük bir öneme sahiptir. Hem kahramanlık hem de ölüm ve yaşam arayışı gibi temaları ele alırken, Sümer mitolojisi ve dini inançlarının bir parçası olarak da kabul edilir. Bu destan, yazının ve edebiyatın gelişiminde önemli bir kilometre taşıdır.

Related Posts