Alevilik ve Alevi Kültürüyle İlgili Merak Edilen Sorular

Alevilerin aşağılanması ve küçümsenmesi

Alevilerin aşağılanması ve küçümsenmesi, Türkiye’nin önemli bir sorunudur. Bu sorunun çözümü için, Alevilerin inanç ve kültürlerinin daha iyi anlaşılması ve Alevilerin daha fazla temsil edildiği bir siyasi sistemin oluşturulması gerekmektedir.

Alevilere Kızılbaş denmesinin sebebi nedir ?

 • Alevilerin kıyafetleri genellikle kırmızıdır.
 • Alevilerin ibadetlerinde kırmızı renk önemli bir yere sahiptir.
 • Alevilerin kutsal kitabı olan Dört Kapı Kırk Makam’ın rengi kırmızıdır.
 • Alevilerin inançları ve uygulamaları, İslam’ın diğer mezheplerinden farklıdır. Bu farklılıklar, Alevileri diğer Müslümanlar tarafından dışlanmış ve ötekileştirilmiş hale getirmiştir. Bu dışlanma ve ötekileştirmenin bir sonucu olarak, Alevilere Kızılbaş denmeye başlanmıştır.

Kızılbaş ismi, Alevileri aşağılamak ve küçümsemek için kullanılmıştır. Ancak, Alevilerin kendileri, bu ismi gururla taşımaktadır. Onlara göre Kızılbaş olmak, Hz. Ali’nin yolunu takip etmek ve onun ilkelerini benimsemektir.

Alevilerin kutsal kitabı olan Dört Kapı Kırk Makam nedir ?

Dört Kapı Kırk Makam, Alevilerin kutsal kitabıdır. Bu kitap, Alevilerin inançları, ibadetleri ve sosyal yaşamları hakkında bilgiler içerir. Dört Kapı Kırk Makam, yazılı bir kitap değildir. Bu kitap, sözlü olarak aktarılan bir gelenektir. Alevilerin büyük çoğunluğu, bu kitabı ezbere bilir.

Dört Kapı Kırk Makam, dört bölümden oluşur:

 • Şeriat
 • Tarikat
 • Marifet
 • Hakikat

Şeriat, İslam’ın beş şartını ve bunlara bağlı olan diğer hükümleri içerir. Tarikat, Alevilerin ibadetlerini ve ritüellerini içerir. Marifet, Alevilerin inançlarının ve ibadetlerinin anlamını içerir. Hakikat, Alevilerin olgunlaşma ve kendini gerçekleştirme yolunu içerir.

Dört Kapı Kırk Makam, Alevilerin inanç ve ibadetlerinin temel kaynağıdır. Bu kitap, Alevilerin kimliğini ve kültürünü oluşturan önemli bir unsurdur.

Alevilerin aşağılanması ve küçümsenmesi :

Türkiye’nin önemli bir sorunudur. Neden aşağılanmıştır ve küçümsenmiştir ?

Alevilerin aşağılanması ve küçümsenmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Alevilerin inançları ve uygulamaları, İslam’ın diğer mezheplerinden farklıdır. Bu farklılıklar, Alevileri diğer Müslümanlar tarafından dışlanmış ve ötekileştirilmiş hale getirmiştir.
 • Alevilerin çoğu, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda yaşamaktadır. Bu bölgeler, Türkiye’nin en fakir ve en az gelişmiş bölgeleridir. Alevilerin yaşadığı bu bölgeler, devlet tarafından yeterince desteklenmemiş ve bu durum, Alevilerin ekonomik ve sosyal olarak daha da dezavantajlı hale gelmesine neden olmuştur.
 • Alevilerin çoğu, Türkiye’nin Kürt nüfusunun bir parçasıdır. Türkiye’nin Kürt sorunu, Alevilerin de maruz kaldığı bir sorundur. Alevilerin çoğu, Türkiye’nin Kürt sorunundan dolayı ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmıştır.

Neden Alevilere Kızılbaş deniliyor?

Alevilere Kızılbaş denmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Alevilerin kıyafetleri genellikle kırmızıdır.
 • Alevilerin ibadetlerinde kırmızı renk önemli bir yere sahiptir.
 • Alevilerin kutsal kitabı olan Dört Kapı Kırk Makam’ın rengi kırmızıdır.
 • Alevilerin inançları ve uygulamaları, İslam’ın diğer mezheplerinden farklıdır. Bu farklılıklar, Alevileri diğer Müslümanlar tarafından dışlanmış ve ötekileştirilmiş hale getirmiştir. Bu dışlanma ve ötekileştirmenin bir sonucu olarak, Alevilere Kızılbaş denmeye başlanmıştır.

Kızılbaş ismi, Alevileri aşağılamak ve küçümsemek için kullanılmıştır. Ancak, Alevilerin kendileri, bu ismi gururla taşımaktadır. Onlara göre Kızılbaş olmak, Hz. Ali’nin yolunu takip etmek ve onun ilkelerini benimsemektir.

Alevilere neden tahtacı denmektedir ?

Alevilere neden tahtacı denildiğine dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak, bu ismin verilmesinin birkaç nedeni olabilir.

Bunlardan biri, Alevilerin geçmişte genellikle ormanlık alanlarda yaşamasıdır. Bu nedenle, ormancılıkla uğraştıkları ve tahtacılık yaptıkları düşünülmüştür.

Bir başka olasılık ise, Alevilerin ibadetlerinde sıklıkla ağaç kullanmasıdır. Örneğin, Alevi cemlerinde, cemevi önünde bir ağaç bulunur ve bu ağaca “Hünkar Dağı” adı verilir. Hünkar Dağı, Alevilerin Hz. Ali’nin makamı olduğuna inandıkları bir yerdir.

Son olarak, Alevilerin ibadetlerinde sıklıkla kırmızı renk kullanması da bu ismin verilmesine neden olmuş olabilir. Kırmızı renk, Alevilikte kutsal bir renktir ve Alevilerin Hz. Ali’nin kanını temsil ettiğine inandıkları için kullanırlar.

Tahtacı ismi, Alevilerin aşağılanması ve küçümsenmesi için kullanılmıştır. Ancak, Alevilerin kendileri, bu ismi gururla taşımaktadır. Onlara göre tahtacı olmak, Hz. Ali’nin yolunu takip etmek ve onun ilkelerini benimsemektir.

Related Posts