Kerbela Olayı: Şii Müslümanların En Büyük Yas Günü

Kerbela Olayı

Kerbela Olayı, 680 yılında Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin bin Ali’nin ve beraberindekilerin, Emevi Halifesi I. Yezid’in ordusu tarafından Kerbela’da şehit edilmesi olayıdır.

Hz. Hüseyin, Emevilerin iktidarını tanımamaktadır. Bununla birlikte Müslümanların adil bir şekilde yönetilmelerini istemektedir. Bu nedenle Kufe’ye gitmeye karar verir. Ancak Kufe halkı, Hz. Hüseyin’e destek vermek için söz verse de, şehre vardığında kendisine ihanet edilir. Bunun sonucunda Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Kerbela’da kuşatılır ve 10 Muharrem günü savaşta şehit edilirler.

Kerbela Olayı, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü Şii Müslümanlar, Hz. Hüseyin’i İslam’ın hak halifesi olarak görürler. Bu nedenle onun şehit edilmesini büyük bir trajedi olarak kabul ederler. Buna bağlı olarak Kerbela Olayı, her yıl Muharrem ayının onuncu günü anılır. Bunun sonucunda bu gün Şii Müslümanlar tarafından yas tutulur.

Kerbela Olayı, İslam tarihindeki en önemli olaylardan biridir. Çünkü Bu olay, İslam’ın siyasi ve dini tarihinde derin bir etki bırakmıştır. Şii Müslümanlar için önemli bir dini ve kültürel simgedir.

Kerbela Olayı’nın Kahramanları

 • Hz. Hüseyin bin Ali: Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin oğlu ve Şii Müslümanların altıncı imamı.
 • Hz. Hasan bin Ali: Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin oğlu ve Şii Müslümanların beşinci imamı.
 • Hz. Abbas bin Ali: Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin oğlu ve Şii Müslümanların dördüncü imamı.
 • Hz. Zeynep bint Ali: Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin kızı ve Şii Müslümanların üçüncü imamı.
 • Hz. Muhammed Bakır: Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin oğlu ve Şii Müslümanların ikinci imamı.
 • Hz. Cafer-i Sadık: Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin oğlu ve Şii Müslümanların ilk imamı.
 • I. Yezid: Emevilerin yedinci halifesi.
 • Ümeyye bin Zeynep: I. Yezid’in annesi.
 • Şam halkı: I. Yezid’e bağlı olan Arap halkı.
 • Kufe halkı: Hz. Hüseyin’e destek vermek için söz veren Arap halkı.
 • Kerbela halkı: Hz. Hüseyin ve beraberindekileri savaşta yalnız bırakan Arap halkı.

Kerbela Olayı’nın Aşamaları

 1. Hz. Hüseyin, Kufe’ye gitmeye karar verir.
 2. Bununla birlikte Kufe halkı, Hz. Hüseyin’e destek vermek için söz verir.
 3. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Kerbela’ya varır.
 4. I. Yezid, Hz. Hüseyin’e teslim olma emri verir.
 5. Ancak Hz. Hüseyin, teslim olmayı reddeder.
 6. Bunun sonucunda I. Yezid, Hz. Hüseyin ve beraberindekileri savaşa çağırır.
 7. Sonuç olarak İhanete uğrayan Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, savaşta şehit edilirler.

Olayın Sonuçları

 • En önemlisi İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.
 • Şii Müslümanlar, Hz. Hüseyin’i İslam’ın hak halifesi olarak görürler. Bu nedenle onun şehit edilmesini büyük bir trajedi olarak kabul ederler.
 • Kerbela Olayı, her yıl Muharrem ayının onuncu günü anılır .Buna bağlı olarak bu gün Şii Müslümanlar tarafından yas tutulur.
 • Sonuç olarak Kerbela Olayı, İslam’ın siyasi ve dini tarihinde derin bir etki bırakmıştır.
 • Bu sebeple Şii Müslümanlar için önemli bir dini ve kültürel simgedir.

Şii Müslümanların Dirilişi

Şii, İslam’ın iki büyük mezhebinden biridir. Sünnilerden sonra ikinci büyük mezheptir. Şiiler, Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifeliğin Hz. Ali’ye geçmesi gerektiğini savunurlar. Sünniler ise halifeliğin Hz. Ebubekir’e geçmesi gerektiğini savunurlar.

Şiiler, Hz. Ali’yi Hz. Muhammed’in vekili ve halifesinin ilk ve gerçek halefi olarak görürler. Onlara göre Hz. Ali, Hz. Muhammed’in Kuran’ın yorumunda ve İslam’ın hükümlerinin uygulanmasında en yetkili kişidir. Bununla birlikte Şiiler, Hz. Ali’nin soyundan gelen imamların da masum ve hatasız olduğuna inanırlar.

Şii mezhebi, İslam tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şiiler, İslam’ın gelişiminde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Şii mezhebi, günümüzde de dünyanın önemli bir bölümünde yaygın olarak takip edilmektedir.

Şii mezhebinin en önemli özellikleri şunlardır:

 • Hz. Ali’yi Hz. Muhammed’in vekili ve halifesinin ilk ve gerçek halefi olarak kabul etmek.
 • Hz. Ali’nin soyundan gelen imamların da masum ve hatasız olduğuna inanmak.
 • Hz. Ali’nin şehit edilmesini büyük bir trajedi olarak görmek ve her yıl Muharrem ayının onuncu günü anmak.
 • Kerbela olayını büyük bir önemle anmak.
 • Hz. Hüseyin’i İslam’ın hak halifesi olarak görmek.
 • Şii mezhebinin temel inançları olan imamet, velayet ve masumiyet gibi kavramlara inanmak.

Mezhep, İslam’ın en önemli iki mezhebinden biridir. Şiiler, İslam’ın gelişiminde önemli katkılarda bulunmuşlardır. Şii mezhebi, günümüzde de dünyanın önemli bir bölümünde yaygın olarak takip edilmektedir.

Related Posts