GÜNEŞ SAATİ ,ANALEMMATİK SAATİ

GÜNEŞ SAATİ ,ANALEMMATİK SAATİ

Bir analemmatik güneş saati, bileşenleri kullanarak saati gösteren bir mekanizmadır.

Güneş saatlerinin temel çalışma prensibi, bir gölge veya gnomonun birleşmeleri üzerine düşen gölgesinin izlenmesidir.

Gün boyunca hareketlerle birlikte gölge de hareket eder.

Gölge, ülkelerin doğuşundan batışına kadar geçen süre boyunca belirli bir yolu izlemektedir.

Bu yol üzerinde, saat dilimleri ile işaretlenmiş bir yüzey plakası bulunmaktadır.

Gün içinde hareketler değiştikçe, gölge de hareket etmektedir .

Ve saat yüzeyi üzerinde farklı saatlerin işaretlendiği noktalara düşmektedir.

Böylece, gölgenin geldiği nokta ve uzunluğu kullanılarak saat okunabilmektedir.

Ancak, güneş saatiyle gerçek zaman arasındaki farklar oluşmaktadır.

Örneğin, günberi, standart zaman veya yaz saati dikkate alınmadığından, tam olarak kesin bir zaman getirmeyebilmektedir.

Analemmanik güneş saatleri genellikle süs eşyası olarak kullanılmaktadır.

Güneş saatlerinin çalışma prensibini anlamak için ilgi çekici bir araç olarak görülmektedir.

Related Posts