Şamanizm

Şamanizm, doğa güçleri ve ruhlarla iletişim kurabilmektedir. Bunun yanı sıra onların yardımıyla hastalıkları tedavi edebilmekte , kehanet yapabilmekte, ruhları yolculuğa gönderebilmektedir. Sonuç olarak ölülerle iletişim kurabilen kişiler olan şamanların uyguladığı bir inanç sistemidir. Ayrıca dünyanın en eski inanç sistemlerinden biridir. Bununla birlikte dünyanın her yerinde yaygın olarak görülmektedir.

Şamanizm, genellikle avcı-toplayıcı topluluklarda görülmektedir. Şamanlar, bu topluluklarda önemli bir yere sahiptirler ve toplumların ruhsal ve fiziksel sağlığından sorumludurlar. Şamanlar, transa girerek ruhlar alemine yolculuk ederler.

Oldukça karmaşık bir inanç sistemidir ve her şaman geleneği kendine özgüdür. Ancak, tüm şaman geleneklerinde ortak olan bazı temel inançlar vardır. Bu inançlar arasında, ruhların varlığı, ruhların iyi ve kötü olarak sınıflandırılması vardır. Ayrıca ruhların doğada ve insanda var olması, ruhların hastalığa neden olabileceğini savunurlar. Bu sebeple ruhlarla iletişim kurarlar.

Şamanizm, günümüzde hala birçok toplulukta uygulanmaktadır. Özellikle Sibirya, Kuzey Amerika ve Orta Asya’da yaşayan topluluklar arasında şaman kültürü yaygındır. Şaman İnancı , günümüzde giderek daha fazla insan tarafından ilgi görmeye başlamıştır.

Şamanizm’in Tanrıları

Şamanizm, tek bir tanrıya inanmamaktadır. Şamanizm, çok tanrılı bir inanç sistemidir. Şamanlar, doğadaki tüm varlıkların bir ruha sahip olduğuna inanırlar. Bu ruhlar, iyi ve kötü olarak sınıflandırılmaktadır. İyi ruhlar, insanlara yardım eder, kötü ruhlar ise insanlara zarar verir.

Şamanizmde, bazı önemli tanrılar vardır

Gök Tanrı,

Yer Tanrıçası,

Su Tanrısı,

Ateş Tanrısı,

Rüzgar Tanrısı ,

ve Hayvan Tanrıları yer alır.

Gök Tanrı, şamanizmde en önemli tanrı olarak kabul edilmektedir. Çünkü yaratıcı tanrı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte tüm varlıkların yaratıcısı olduğuna inanılmaktadır.

Yer Tanrıçası, yeryüzünün ve bitkilerin tanrıçasıdır.

Su Tanrısı, suların ve denizlerin tanrısıdır.

Ateş Tanrısı, ateşin ve ateşle ilgili tüm varlıkların tanrısıdır.

Rüzgar Tanrısı, rüzgarın ve rüzgarla ilgili tüm varlıkların tanrısıdır.

Hayvan Tanrıları, hayvanların ve hayvanla ilgili tüm varlıkların tanrılarıdır.

Sonuç olarak Şamanizm, oldukça zengin bir inanç sistemidir.

Şamanizmde, birçok ilginç gelenek vardır. Bu geleneklerden bazıları şunlardır:

  • Davul çalma: Şamanlar, davul çalarak transa girerler ve ruhlar alemine yolculuk ederler. Davul, şamanlar için çok önemli bir araçtır ve şamanların hastalıkları tedavi edebilmesi, kehanet yapabilmesi, ruhları yolculuğa gönderebilmesi ve ölülerle iletişim kurabilmesi için gereklidir.
  • Şamanizm kıyafetleri: Şamanlar, özel kıyafetler giyerler. Bu kıyafetler, şamanların ruhlar alemine yolculuk edebilmesini ve ruhlarla iletişim kurabilmesini kolaylaştırır. Şaman kıyafetleri genellikle tüy, deri ve metalden yapılır.
  • Şamanizm ritüelleri: Şamanlar, hastalıkları tedavi etmek, kehanet yapmak, ruhları yolculuğa göndermek ve ölülerle iletişim kurmak için çeşitli ritüeller uygularlar. Bu ritüeller, genellikle davul çalma, dans etme, şarkı söyleme ve bitkisel ilaçların kullanılmasını içerir.

Related Posts