Alevilik ve Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir ?

Hacı Bektaş-ı Veli, 1209 yılında Horasan’da doğmuş bir Türkmen sufisidir. Özetlersek Anadolu’ya gelerek Aleviliğin temellerini atmıştır. Bunun sonucunda Alevi inancını yaymak için Anadolu’da birçok şehir ve köye gitmiştir. Ek olarak Hacı Bektaş-ı Veli, 1271 yılında Kırşehir’de ölmüştür.

Alevilik, Türkiye’de en yaygın olan İslam mezhebidir. Bir taraftan Türkiye’nin dışında Irak, Suriye, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerde de yaygındır. Bunun yanında Alevilik, Türkiye’nin kültürel ve sosyal yaşamında önemli bir rol oynamaktadır.

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir ?

Aleviliğin kurucusu ve en önemli önderlerinden biridir. Kısaca söyleyecek olursak 1209 yılında Horasan’da doğmuştur. Babası Şeyh Hasan, annesi Fatma Hatun’dur. Çocukluğundan itibaren İslam’ı ve tasavvufu öğrenmeye başlamıştır. 1240 yılında Anadolu’ya gelerek Alevi inancını yaymaya başlamıştır. 1271 yılında Kırşehir’de ölmüştür.

Aleviliğe katkıları çok büyüktür. Bu sebeple Alevi inancının temelini oluşturan öğretileri, günümüzde de Alevilerin yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü Onun öğretileri, Alevilerin sevgi, hoşgörü, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlerini benimsemesini sağlamıştır. Bunun sonucunda Alevi inancı, onun öğretileri sayesinde, Anadolu’da ve dünyada yaygınlaşmıştır.

Aleviliğe katkıları

 • Alevi inancının temelini oluşturan öğretileri geliştirmiştir.
 • Alevi inancını Anadolu’da ve dünyada yaymıştır.
 • Alevilerin sevgi, hoşgörü, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlerini benimsemesini sağlamıştır.
 • Alevi inancının kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamıştır.

Alevi inancını anlatmak için kullandığı yöntemler şunlardır:

 • Konuşma: Alevi inancını anlatmak için konuşmayı sıklıkla kullanmıştır. Konuşmalarında, Alevi inancının temellerini oluşturan öğretileri anlatmış ve Alevilerin sevgi, hoşgörü, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlerini benimsemesini sağlamıştır.
 • Yazma: Alevi inancını anlatmak için yazmanın da gücünden yararlanmıştır. Alevi inancını anlatan birçok eser yazmıştır. Bu eserler, günümüzde de Alevilerin yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır.
 • Eylem: Alevi inancını anlatmak için eylemin de gücünden yararlanmıştır. Alevilerin yaşamlarında örnek bir insan olarak yaşamış ve Alevilerin sevgi, hoşgörü, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlerini benimsemesini sağlamıştır.

Bilinen eserleri şunlardır:

 • Makalat: Makalat, Hacı Bektaş-ı Veli’nin en önemli eseridir. Bu eser, Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretilerini içerir.
 • Fatiha Tefsiri: Fatiha Tefsiri, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Kur’an-ı Kerim’in Fatiha Suresi’ni yorumladığı bir eserdir.
 • Şathiyye: Şathiyye, Hacı Bektaş-ı Veli’nin şiirlerinden oluşan bir eserdir.
 • Kelile ve Dimne: Kelile ve Dimne, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Farsça bir eseridir. Bu eser, Hintli bir yazar olan Beydeba tarafından yazılmıştır. Hacı Bektaş-ı Veli, bu eseri Türkçeye çevirmiştir.
 • Hikmetname: Hikmetname, Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğütlerini içeren bir eserdir.
 • Gülbank: Gülbank, Hacı Bektaş-ı Veli’nin duası olarak bilinir.

Related Posts