KÜRESEL MAĞDURU ÜLKE İLK BİZ OLSAYDIK ?

KÜRESEL MAĞDURU ÜLKE İLK BİZ OLSAYDIK ?

Küresel sorunlar, tarihin başlangıcından beri var olan bir olgudur.

Dünya Ekonomik Formu WEF tarafından 2022 yılında 2022 Küresel riskler raporunda gelecekte ki 10 yılı etkileyecek sorunları ele almıştır.

Ancak günümüzde, insan nüfusunun hızla artması sorunların daha da artmasına sebep olmuştur.

Endüstrileşme ve teknolojik gelişmeler gibi faktörlerin etkisiyle daha da karmaşık bir hal almıştır.

Küresel ısınma, çevresel etkileri olarak dünya çapında ilk olarak hava koşullarını değiştirmektedir.

Artan deniz seviyeleri, kuraklık ve sel baskınları gibi olumsuzluklara neden olmaktadır.

Çevresel kirliliğin artmasına da neden olmaktadır.

Küresel sorunlar, aslında tüm dünya ülkelerini etkileyen sorunlardır .

Ancak, bazı ülkeler diğerlerine göre daha fazla etkilenebilmektedir.

Bu etki genellikle bir ülkenin ekonomik gücüne, sosyal yapısına ve coğrafi konumuna bağlı değişmektedir.

Bazı küresel sorunlar ve en çok etkilenen ülkeler şu şekildedir:

Fosil yakıtların kullanımı, ormansızlaşma ve tarım faaliyetleri gibi insan etkinliklerinin başında gelmektedir.

Ve bunun sonucunda dünya genelinde sıcaklık artmaktadır.

Bu iklim değişikliği, deniz seviyelerinin yükselmesi, doğal afetlerin artmasına sebep olmaktadır.

Ve su kaynaklarına erişimde zorluklar gibi pek çok soruna yol açabilmektedir.

Dünya nüfusu arttıkça, su kaynaklarına olan talep de artmıştır.

Ve bu kaynakların bozulmasıyla birlikte su kıtlığı yaşanması kaçınılmaz olmuştur.

Özellikle tarımın yoğun olduğu bölgelerde bu sorun daha da büyük boyutlar kazanmaktadır.

İklim değişikliği nedeniyle en çok etkilenen ülkeler başında Pasifik adaları, Bangladeş, Sudan, Nijer ve Haiti gibi düşük gelirli ülkeler bulunmaktadır.

Savaş ve çatışmalar nedeniyle en çok etkilenenler arasında Suriye, Yemen, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan gibi ülkeler yer almaktadır.

Dünya genelinde milyonlarca insan, temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gelire sahip değillerdir.

Bu durum, sağlık, eğitim ve beslenme gibi temel hizmetlere erişimlerini de sınırlamaktadır.

Yoksulluk nedeniyle en çok etkilenenler arasında Sierra Leone, Burundi, Etiyopya, Mozambik ve Haiti gibi ülkeler bulunmaktadır.

Göç nedeniyle en çok etkilenenler arasında Türkiye, Pakistan, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Sudan gibi ülkeler yer almaktadır.

Salgın hastalıklar nedeniyle en çok etkilenenler arasında Ebola salgını nedeniyle Liberya, Gine ve Sierra Leone gibi Batı Afrika ülkeleri; gibi ülkeler yer almaktadır.

Dünya genelinde, insan haklarına saygı gösterilmemesi nedeniyle pek çok birey acı çekmektedir.

Özgürlüklerin kısıtlanması, işkence ve zulüm gibi durumlar günümüzde de devam etmektedir.

Tabi ki bu sadece birkaç örnek ve farklı sıralamalar da görülebilmektedir.

Related Posts